Մշակութային ժառանգության բացահայտում, պահպանում ու հավասարակշռված ապրանքայնացում․

Գագարին նախագծի տեսլականի հիմնական դրույթներից մեկը վերաբերում է մշակութային ժառանգության բացահայտմանը, պահպանմանն ու հավասարակշռված ապրանքայնացմանը:

Նորացվող ինքնություն ասելով մենք հասկանում ենք մշակութային ժառանգությունը վերաիմաստավորող անհատի ձևավորումը` ինչը պետք է դառնա զարգացման և բարեկեցության հիմնական առանցքն ու հենվի մարդկային ներուժի վրա՝ շրջակա միջավայրի, մշակութային ժառանգության և ստեղծագործական ազատության նկատմամբ խորքային հարգանքով:Նախագծում ընդգկված համայնքների նյութական մշակութային ժառանգության ուսումնասիրությամբ է զբաղվել Davit Nahatakyanի գլխավորած «Մազազ» արշավախումբը. այս տեսանյութում կարող եք ծանոթանալ նրանց կատարած աշխատանքին ու բացահայտած հարուստ ժառանգությանը:

Աղբյուրը՝ Գագարին պրոյեկտի ֆեյսբուքյան էջ․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s