ՀՀ տարածքային զարգացման «Գագարին» մոդելային նախագիծ (ծրագիր)

 Սույն առաջարկը կազմված է բուն առաջարկից և հավելվածներից։

Հավելված 1՝ ծրագրի իրականացման գործողություններ

Հավելված 2` առաջարկի ֆինանսական աղբյուրները

Հավելված 3` առաջարկի ստեղծման աշխատանքների համակարգումը

Հավելված 4՝ փորձարարական մոդել ծրագրի մանկավարժական աշխատողին ներկայացվող պահանջներ

Հավելված 5՝ «Գագարին» նախագծի շրջանակում համայնքների զարգացման ռազմավարությունը

Հավելված 6՝ «Վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքից

Հավելված 7՝ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքից «Փորձարարական ծրագիր» հասկացությունը

Հավելված 8՝ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի «կրթահամալիր»  հասկացությունը

Հավելված 9՝ մանկավարժական ինվարիանտներ՝ սկզբունքներ

Հավելված 10՝ առաջարկի իրականացման տարեկան ծախսերի նախահաշիվ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s